2. Inform.
sin. tiempo de espera

Kontrol-unitate batek datu-eskaera bat egin eta datuak transferitzen hasi arteko denbora.