lata

1. Eraik.

Zurezko ohol edo zerrenda txikia, estua eta erlatiboki zapala, taulen arteko loturak estaltzeko, estalkiko teilei eusteko edo taulak ezartzeko oinarri gisa baliatzen dena.