2. Itsas.

Belak lanerako prest ipini.

3. Itsas.

Txalupak bata bestetik nahiz moilatik bultzaka urrunarazi, dela eskuz, dela kizkiz.