2. Meteorol.

Geldirik edo etengabe mugimenduan dagoen sistemaren propietatea, zeinean sisteman sartzen den edozein perturbazio indartuz joaten baita.