2. Zool.

Zaldien apoaren zati piramidal eta biguna, bi apo-mamien artekoa.