2. Biol.

Ernaldua izan daitekeen sexuko izaki biziduna; sexu horri dagokiona.

3. Teknol.

Bi pieza edo gehiagoz osaturiko hainbat gauzatan, beste bat bere barnean hartzeko zulo edo irekigunea duen pieza.