2. Inform.
sin. paso

Prozedura edo algoritmo batean, problema bat osatzen duten eragiketa-fase ongi mugatuetako bakoitza.