diaclasa

1. Geol.

Arroketan gertatzen den apurketa-gainazala, baina ez mugimendurik ez betegarririk ez duena. Nagusiki estratifikazio-planoarekiko perpendikularrak izan ohi dira.