2. Inform.
sin. desactivar, inhabilitar

Sistema batek funtzio jakin batzuk exekutatzea galarazi.