2. Teknol. Elektr.

Zirkuitu batean, deribazio bidez konexioa eratu.