2. Teknol.

Gauzak edota pertsonak toki batetik bestera eramatea, horretarako berariaz diseinatutako bitartekoak erabiliz (ibilgailuak, garraiagailuak, jasogailuak, eskailera mekanikoak edo bestelako instalazioak).