2. Eraik.

Eskailera atalen arteko plataforma, edo eskailera atal baten oineko edo buruko zorua.