2. Zool.
sin. egret

Ardeidoen familiako Ardeola, Bubulcus, Egretta eta Hydranassa generoetako hegazti zikoniformeen izen arrunta. Tamaina handi samarrekoak dira eta zingira, padura, ibaiertz eta abarretan bizi dira.