fabric

1. Geol.

Arroken egitura osatzen duten elementu guztien ordenamendu geometrikoa. Arrokaren fabrika adierazten duten elementuak ezberdinak izan daitezke, adibidez: eskistositatea, lineazioa, garauen forma, garau-mugak, kristal-orientazioak eta abar. Dena den, normalean, esku-lagin edo mikroskopio optikoaren eskalan behatutako ordenamendua hartzen da fabrikatzat. Fabrikaren elementuak planoak, lerroak edota plano eta lerroak izan daitezke eta, horren arabera, fabrikari planarra, linearra edota planolinearra esaten zaio.