2. Orok.

Neurtu, behatu, estimatu edo konputatutako balioa eta egiazkotzat jotako edo teorikoki kalkulatutako balioa bat ez etortzea.