2. Inform.

Array edo lista bateko item edo osagai bakoitza.

3. Mat.

Multzo bateko banakoetariko bakoitza.