2. Fis.

3. Ingur.
sin. dumping, dump

Hondakin likido edo solidoak ingurunera botatzea edo biltzeko edota tratatzeko instalazio batera bideratzea.

Hondakin solidoez, bereziki tamaina handikoez, mintzatzean, eskuarki botatze terminoa erabiltzen da.

4. Med.

Odolean substantzia bat, adrenalina esaterako, bat-batean isurtzea.

5. Teknol.
sin. flow, flow rate

Ibilgu, hodi, ubide, iturri eta abarretatik denbora-unitateko iragaten den likido- edo gas-bolumena.