2. Fis./Mat.

Espazioari buruz, puntu jakin baten posizioa zehazteko behar den gutxieneko parametro-kopurua. Espazioak n dimentsio ditu n koordenatu behar direnean: dimentsio bateko espazioan, puntu guztiak kurba batean daude; bi dimentsioko espazioan, puntu guztiak gainazal batean daude; hiru dimentsioko espazioan, puntu guztiak bolumen batean daude. Espazioa, besterik zehazten ez bada, hiru dimentsiokotzat hartzen da.

3. Mar.

Marrazketa teknikoan, zifra bidez plano, krokis, sekzio edo planta batean eskala jakin baten arabera elementuei dagozkien neurriak jarri.

4. Mat.

Matrizeez mintzatuz, haren errenkada- eta zutabe-kopuruak adierazteko erabiltzen den formulazioa. Esaterako, m × n dimentsioko matrize batek m errenkada eta n zutabe ditu.

5. Mat.

Bektore-espazio baten oinarriak duen elementu kopurua; bektore-espazioaren edozein oinarriren kardinala. Adibidez, bektore nuluaz bakarrik osatutako bektore-espazioaren dimentsioa zero da. Koefiziente errealak dituen aldagai baten polinomioen espazioaren dimentsioa infinitua da.

6. Mat.
sin. order

Matrize bati buruz, m × n adierazpena, non m errenkada-kopurua den, eta n zutabe-kopurua.