2. Fisiol.

Akats organiko zein funtzionalek eragindako desegokitasun edo asaldua berrorekatzeko gorputzak martxan jartzen duen prozedura.