2. Teknol.
sin. ring

Harilaren biretariko bakoitza edo malguki helikoidal baten biretariko bakoitza.

3. Teknol. Elektr.

Kiribilean bildutako hari eroalea, armazoi batean muntatua edo armazoirik gabea, eremu magnetikoak sortzeko erabiltzen dena.