2. Mat.

Espazio topologiko bateko multzo batez mintzatuz, multzoa partetzat duen multzo itxirik txikiena, edo multzoa partetzat duten multzo itxi guztien arteko ebakidura, edota, horien baliokidea, multzoaren eta metatze-puntuen multzoaren arteko bildura. A bada multzoa, itxitura Α idazten da.