chart

1. Geogr.
sin. map

Aldagai batek (adibidez, geografikoak, geopolitikoak) lurrazalean edo honen zati batean duen banaketa irudikatzen duen adierazpide grafikoa, eskalan eta, eskuarki, azal lau batean egina.

2. Mat.