2. Inform.

Informazioaren irudikapenean eta ondorengo tratamenduan erabiltzen den edozein zeinu (letra, zifra, puntuazio-zeinu eta abar).

3. Inform.

6-8 bitez osatutako informazio-kantitatea, ordenagailuko zenbait organok informazio-unitate moduan tratatzen duena.