2. Inform.

Memoria batek edo memoriako bloke batek eduki dezakeen karaktere-, hitz- edo bestelako unitate-kopuru handiena. Normalean, kilobytetan edo megabytetan neurtzen da.

3. Teknol. Elektr.

Zentral elektriko, sorgailu, transformadore, linea edo bestelako sistema batek eman dezakeen gehienezko karga (erregimen iraunkorrean eta funtzionamendu-kondizio jakinetan).