2. Estat.

Neurketa estatistiko baten emaitza benetakoa ez izatea dakarren neurketa- nahiz lagintze-errore sistematikoa. Batezbesteko aritmetikoari eragiten dio, baina ez desbideratze estandarrari.