2. Geogr./Geol.

Ibai, aintzira edo itsaso berera isurtzen diren urak jasotzen dituen lur-hedadura.

3. Geol.
sin. depression

Ura biltzen duen edo bil dezakeen sakonune itxia, ura irteteko irekigunerik ez duena.