2. Orok.

Berdinak edo berberak ez diren gauzen edo ideien arteko antzekotasun-erlazioa.

3. Orok.

Inferentzia logiko mota, bi kasu partikularrek alderdi batzuetan ezaugarri komunak dituztelako gertakarietatik abiatuz, beste alderdi batzuetan ere ezaugarri komunak izan behar dituztela ondorioztatzen duena.