2. Biol.

Kromosoma-kopuruan edo -egituran dagoen akatsa, meiosian edo mitosian gertatzen dena.

3. Fis.
sin. optical aberration

Sistema optiko batek teorikoki sortu behar lukeen irudiarekiko gertatzen den desberdintasuna edo akatsa. Funtsean, objektuaren puntu bakoitzak ez du irudian puntu bakarra sortzen, izpiak ez direlako puntu zehatz batean bateratzen. Eragilea askotarikoa izan daiteke (sistema optikoaren materialaren propietateak edo akatsak, sistemaren diseinu-arazoak...). Bi aberrazio-mota daude: monokromatikoa (edo geometrikoa) eta kromatikoa. Lehenean, ez da uhin-luzeraren araberako dispertsiorik gertatzen; bigarrenean, berriz, bai.