elementu adierazgarri

1. Kim.
sin. talde nagusiko elementu

Taula periodikoan s eta p geruza elektronikoak betetzeko dituzten elementuak, ns1 eta ns2np6 bitarteko konfigurazioa dutenak. Zortzi taldetako elementuak dira, eta bi multzotan banatzen dira: s multzokoak (1 eta 2 taldeek osatzen dute) eta p multzokoak (13, 14, 15, 16, 17 eta 18 taldeek osatzen dute).