kontserbazio bereziko eremu

1. Ingur.

Europako Batasunaren Habitat naturalen eta basa-fauna eta -floraren kontserbazioari buruzko 92/43 Zuzentarauaren arabera, estatu kideek arau baten bidez naturagune babestu izendatutako Batasunaren intereseko lekua, Europako Batasunaren mailan habitat natural garrantzizkotzat jotzen dena. Bertan, habitat naturalak edota eremua izendatzeko orduan kontuan hartu diren espezieen populazioak kontserbazio-egoera egokian mantendu edo kontserbazio-egoera egokira iristeko behar diren kontserbazio-neurriak aplikatzen dira.